UPRAVA

2019.-2021. godina

  • Predsjednik: Josip Mučnjak
  • Zamjenik predsjednika: Franjo Jug
  • Tajnica: Martina Vugrinović
  • Blagajnica: Ana Duvančić
  • Sportski direktor: Srđan Vučičević

 

2017.-2021. godina

Predsjednik: Josip Mučnjak
Zamjenik predsjednika: Igor Nujić
Tajnica: Martina Vugrinović
Blagajnica: Ana Duvančić

Sportski direktor: Srđan Vučičević

Članovi Uprave:
Josip Mučnjak
Igor Nujić
Martina Vugrinović
Ana Duvančić
Ahmed Masri
Tomislav Ciprić
Tomislav Katalinić
Stjepan Skrbin
Srđan Vučičević
Franjo Jug
Igor Horvatić
Ivančica Mihaljević
Milanović Suzana

2013-2017. godina

Predsjednik: Josip Mučnjak
Dopredsjednica: Mara Krsnik
Tajnica: Martina Vugrinović
Blagajnica: Kristina Ogulinac

Članovi Uprave:
Maja Žilić
Marta Bočkaj
Mladen Kramarić
Ana Marija Paić
Indira Javiljak