Supermini rukomet 2010./2011. godište

Super mini rukomet 2010./11./12. godište

 1. Petra Đuran
 2. Nives Juratović
 3. Marta Rak
 4. Jana Jurkić
 5. Jana Turković
 6. Iva Markov
 7. Anabela Jug
 8. Petra Sečenj
 9. Ana Vlašić
 10. Mirta Ciprić
 11. Ema Markov
 12. Tena Slojšek
 13. Nika Plepelić
 14. Vita Plepelić
 15. Ema Jagodić
 16. Iris Štern
 17. Gita Konjar
 18. Ema Šebrek

Trener: Martina Vugrinović

Pomoćni trener: Ana Duvančić